Skikk og bruk

Hvordan kan vi alle bidra til gode opplevelser for flest mulig?

VIS HENSYN OG TA VARE PÅ NATUREN 

-Bruk anviste P-plasser

-La dyr på beite få beite i fred og vis respekt for dyr og natur

-Husk å lukke grinder og lignende etter deg 

-Ta med deg søppelet hjem

-Fra 1. april tom 20. august er det båndtvang

-Vær varsom med bruk av ild i skog og mark hele året, og spesielt fra 15. april til 15. september

-Husk at all ferdsel skjer på eget ansvar

God tur!

Tilbake til hovedside